Deltagerkrav og sikkerhed

Opdateret 30-12-17

Havet omkring Bornholm er ikke til at spøge med! Derfor skal alle deltagere skal opfylde Nedenstående krav.

DU skal være erfaren roer (mindst 300 km i sæsonen) og kan kun deltage i Havkajak (gerne 2'er kajak). Alle andre kajaktyper afvises. Vi forventer at du selvfølgelig ror med rovest/svømmevest samt at du bruger spraydeck.
Er du under 18 skal vi have samtykke fra forælder/værge.

Du bekræfter ved din tilmelding, at du er inforstået med disse krav og, at det er stævneledelsen (stævneleder og roguider) der afgør om det er forsvarligt at ro i forhold til dagens vejr, samt øvrige afgørelser. (F.eks. om der skal aflyses eller flyttes til den anden side af øen som vi gjorde i 2014 - og 2016). Men husk også, at du er "Kaptajn i egen kajak" og derfor selv ansvarlig for dine handlinger og følgerne deraf. Læs også fanen, Kaptajn i egen kajak.

Hvis du udgår på dagens etape, vil du blive afhentet og transporteret til overnatningsstedet sammen med din kajak (når bil og trailer er fulde). 

Hvis en deltager ikke føler sig rutineret nok til ”dagens vejr”, er der mulighed for transport af kajak til dagens overnatningssted, men deltageren skal selv sørge for at komme til dette. (Vi kan måske i sjældne tilfælde tage vedkommende med).

I finder selv sammen i makkerpar på to (eller flere) således, at I passer på hinanden.  Der bør være mindst en mobiltelefon i vandtæt hylster pr. makkerpar. Dit telefonnummer på stævnedagene skal oplyses ved tilmelding (eller ved stævnestart hvis du får nyt nummer).

Du skal kunne: Vi forventer at du er på minimum IPP2 niveau  og gerne højere niveau, hvilket vil sige at du skal kunne udføre øvelserne på dette niveau.

Din havkajak skal under stævnet være udstyret med: 

Du skal have det sikkerhedsudstyr med som forlanges på det niveau du er på. Udover sikkerhedsudstyret skal du have stropper med til evt. fastgørelse af kajakken under turen. Vi anbefaler at du har en hjelm med i Kajakken til hårdt vejr.

Du udtages af dagens etape hvis du: Ikke kan følge de øvrige deltagere men hele tiden sakker agterud. Du køres til dagens etapemål når bil og/eller traileren er fuld. Kæntrer 3 gange samme dag, tages du ligeledes ud og køres til dagens etapemål når bil og/eller traileren er fuld.

Alle har pligt til at hjælpe andre der måtte kæntre eller have problemer på havet.

Deltagelse sker på eget ansvar og risiko for person og materiel - DU er kaptajn i egen kajak!

Ved din tilmelding bekræfter du samtidig, at du opfylder ovennævnte betingelserne og vil følge stævneledelsens og roguiderner sikkerhedsadvarsler og afgørelser.

Bornholm rundt i havkajak arrangeres af bornholmskajakklub.dk