Indmeldelsesblanket

Ønsker du at blive medlem af Bornholms Kajakklub, bedes du udfylde nedenstående. Husk at klikke på Gem og indmeld.

Medlemsoplysninger
eks. 01.02.2017
Ret til alle aktiviteter hele året.
Ret til 2 ture om året PoloKajak og/eller Havkajak
Oplysninger om allergier, sygdomme mm. som der skal tages særligt hensyn til.
Forælder/værge oplysninger for medlemmer under 18 år