Kaptajn i egen kajak

 Kaptajn i egen kajak – om ansvar ved deltagelse i stævner arrangeret af en frivillig forening.

Citat fra Havkajakroernes generalforsamling 2015: En frivillig forening er ikke underlagt skærpet ansvar som en erhvervsforretning er det. Foreningen fungerer derfor efter princippet, at alle er kaptajn på eget skib og dermed ansvarlig for egen sikkerhed. Foreningen kan ikke drages til ansvar for uheld (af nogen art).

Hvor meget skal man lede voksne mennesker..?? http://kajakparadis.dk/html/kaptajn.html

Vi har alle accepteret, at enhver med beskedent kendskab og rutine, må og kan færdes i trafikken, udstyret med et redskab der gør personen i stand til at forvolde voldsom og uoprettelig skade på sine medtrafikanter.

Iflg. søfartsreglerne er enhver fører at et fartøj at betragte som kaptajn, og derfor pligtig til kunne håndtere sit fartøj på betryggende vis, til at sætte sig ind i alt fra søfartregler, sømandsskab til fredninger. Dvs. at iflg. denne passus skal alle kunne færdes kompetent på vandet, i samme øjeblik de sætter sig i en kajak - det lader sig desværre ikke gøre i praksis.

I kajak er det - af nogen - forventet at en gruppe består af turleder(e), wings, sweepers, front og makkerpar - og ve' den der ikke bliver i indhegningen. Er det en rimelig måde at 'styre' en gruppe på..?? Det kan være måden at lede en flok begyndere over en sejlrende, men ellers mener jeg det er total overkill. Der skal naturligvis være synlig styring nok til at begyndere føler sig trygge - men det er igen kun begyndere der har det behov. De kompetente roere i en gruppe (ikke kun turlederen) skal hutigt spotte de i gruppen der kan have behov for støtte, og kan sætte en makker på dem - ultimativt kan enhver altid selv bede om en makker...

Meget mere fokus på at det er deltagernes forbandede pligt, at tage medansvar for sig selv og gruppen. Et vink fra turlederen inden start, om at de skal holde sig forholdsvis samlet (indenfor hørevidde af en eller anden), holde øje med hinanden, og nærmeste mand er ham der redder en evt capsize.

I samme øjeblik en roer ikke længere er på direkte begynder-kursus, men er med på 'tur', er det roerens egen forbandede pligt og ansvar at holde øje med resten af gruppen. Alle har lært at redde andre, kender tegn på afkøling, dehydrering, etc etc - så enhver kan træde hjælpende til..!!

Jeg har hørt at selv roere på Instruktørniveau, kan ønske sig makkerpar og styring - dette havde jeg ikke troet muligt, men det er måske som man er blevet vænnet til.?! "Læg hjernen af, vi har turleder på." Det er fandeme en gal drejning..!!

Turledere skal løbende vurdere deltagerne, og stole på sin vurdering, således at han til enhver tid kan koncentrere sig om de mindst erfarne i gruppen.

Karsten Pårup: "Hvis erfarne er på tur og en erfaren ikke automatisk tager tager ansvar, så er man jo ikke erfaren - eller også en utrolig dårlig kammerat at have med på tur. Så er den jo ikke længere for de erfarne."

Thomas BEW: "Jeg sidder og tænker på at hvis man vælger at deltage i en tur med turleder, så forpligter man sig også til at være en del af gruppen - og følge turleders anvisninger. Det betyder at man indimellem må lægge sine egne lyster lidt til side."