Materiel bestemmelser

 1. Godkendelse af materiel og mærkning.

  Stk. 1. Alle klubkajakker tilhørende Bornholms Kajakklub skal være mærket med klubbens navn, stander, kendingsmærke eller TRYG Fondens mærke. Private kajakker skal være godkendt af Bornholms Kajakklub, set i forhold til opbevaring og anvendelighed og skal være mærket så kajakker og udstyrs ejer til enhver tid kan identificeres.


 2. Benyttelse af klubbens materiel

  Stk. 1. Bornholms Kajakklubs medlemmer der har bestået frigivelsesprøve, har fuld adgang til klubbens kajakker og udstyr.


  Stk. 2. Klubmateriel der forlader kajakskuret/klubben skal altid være, registreret i Rokort med sted og tidsrum.

  Stk. 3. Såfremt der sker skade på eller opstår fejl ved materiellet, skal brugeren indberette skaden i Rokort umiddelbart efter hjemkomst.
  Ved forsættelig skade, er skadevolder erstatningspligtig.

  Stk. 4. Efter brug skal kajakker, og øvrigt udstyr aftørres og efterses, inden det lægges på plads. Fejl og skader udbedres hurtigst muligt, så vidt det er muligt af brugeren.
  Overgår skadens/fejlens omfang brugerens formåen til at udbedre denne håndværksmæssigt forsvarligt, skal brugeren registrere skade/fejl Rokort.

 3. Reservation af materiel.

  Stk. 1. Klubbens kajakker- bookes i Rokort.


  Stk. 2. I forbindelse med afvikling af årets kajakkurser er alle kajakker som udgangspunkt reserveret til disse. Kursusholderen vil dog så vidt muligt – og i god tid - sørge for reservation af det nødvendige materiel i Rokort.

 4. Vedligeholdelse af materiel.

  Stk. 1. Medlemmer der anvender klubbens materiel er forpligtet til at deltage i den løbende vedligeholdelse af materiellet.


  Stk. 2. Mindst en gang årligt indkaldes til en klargøringsdag hvor alt udstyr herunder trailer gennemgås og sættes i stand.

 5. Brug af klubbens kajaktrailer.

  Stk. 1. Klubbens kajaktrailere bookes og anvendes i overensstemmelse med klubbens øvrige materiel.


Nærværende bestemmelser er vedtaget af generalforsamlingen, den 20. februar 2017.