Medlemskontingent.

Kontingent Aktiv medlem 100 kr. pr. måned, opkræves kvartalvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Kontingentet dækker for både Havkajak og Kajakpolo.

Opkrævninger udsendes kvartalsvis 14 dage før forfaldsdato som er henholdsvos, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Kontigent Passiv medlem 100 kr. pr. år - Kontigentet giver adgang til to ture på havet i følge med erfaren og frigivet roer.

Opkræves 1. januar, dog ved indmeldelse første gang ved aktuelle indmeldelsestidspunkt.