Medlemskontingent.

Kontingentet er 100 kr. pr. måned der opkræves kvartalvis 1. januar 1. april 1. juli og 1. oktober
Kontingentet dækker for både havkajak og kajakpolo.

Opkrævninger udsendes kvartalsvis 14 dage før forfaldsdatoer som er, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Kontigent passiv medlem 100 kr. pr. år - Kontigentet giver adgang til to ture på havet i følge med erfaren og frigivet roer.

Opkræves 1. januar, dog ved indmeldelse første gang ved aktuelle indmeldelsestidspunkt.