Medlemskontingent.

Kontingent Aktiv medlem 100 kr. pr. måned, opkræves kvartalvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Kontingentet dækker for både Havkajak, Kajakpolo og SUP Board.

Opkrævninger udsendes kvartalsvis 14 dage før forfaldsdato som er henholdsvis, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Alternativt kan opkrævning udsendes årligt 14 dage før forfaldsdato som er 1. januar (skriftlig anmodning nødvendig).

Kontingent Passiv medlem 100 kr. pr. år, opkræves årligt 1. januar.
Kontigentet giver adgang til to ture på havet i følge med erfaren og frigivet roer.

Opkrævning udsendes årligt 14 dage før forfaldsdato som er 1. januar, dog ved indmeldelse første gang ved aktuelle indmeldelsestidspunkt.