Medlemskontingent.

Kontingentet er 100 kr. pr. måned der opkræves kvartalvis 1. januar 1. april 1. juli og 1. oktober
Kontingentet dækker for både havkajak og kajakpolo.

 

Opkrævninger udsendes kvartalsvis 14 dage før forfaldsdatoer som er, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober