Ro- og sikkerhedsbestemmelser

 

1.

Ro- og Sikkerhedsbestemmelser er gældende for alle aktivt roende medlemmer af Bornholms Kajakklub, uanset hvor de ror og uanset hvilket romateriel der anvendes.

 

2. Ved indmeldelse

Nye medlemmer som ønsker at ro aktivt, skal på indmeldelsesblanketten, oplyse om de lider af sygdomme der kan få indflydelse på sikkerheden, eksempel lammelser, miste bevidstheden mm.

 

3. Frigivelse af roere Aktivt roende medlemmer af Bornholms Kajakklub, skal:

a) uanset alder kunne håndtere kajakken under de givne omstændigheder.

b) For kajakpolo spillere kunne svømme mindst 300 meter såfremt der kun roes i havnebassinet eller andre lukkede områder hvor afstanden til land ikke overstiger de 300 meter.

c) roere der ror alene uden for havnen skal have bestået frigivelsesprøven efter IPP1 og IPP2 discipliner        der ses i bagerst i hæftet Havkajakroer, der udleveres ved kursusstart.

d) bestyrelsen kan i særlige tilfælde administrativt frigive en roer (på dennes eget ansvar), der skønnes at have tilegnet sig tilsvarende forudsætninger og færdigheder.

e) alle roere skal op til prøve i ovennævnte for at blive friroet, herefter er roeren kaptajn i egen kajak, og har ansvaret for at færdighederne til enhver tid passer til de forhold der roes under.

f) Bornholms Kajakklub tilbyder mindst en gang årligt, hjælp til at færdighederne kan holdes ved lige.

g) Bestyrelsen kan, hvis den mener at en roer ror så lidt, at det er tvivlsomt at færdighederne er vedligeholdt, bede om at færdighederne demonstreres.

 

4. Børneroere

Børneroere (op til og med 15 år) skal altid være i følge med voksne (forældre, klubleder/Instruktør) og skal altid foregå efter gældende sikkerhed bestemmelser

 

5. Roning i havneområder

Stk. 1. Under roning i havne og afmærkede sejlrender, skal alle kajakker holde sig i højre side af sejlløbet, og de må under ingen omstændigheder være til gene for den øvrige trafik.

 

6. Krav til materiel

Stk. 1. Alle kajakker, private som klubejede, skal kunne flyde bordfyldte med vand.

 

7. Gæsteroning.

En gæst er en person, der er frigivet roer og medlem i en anden polokajakklub.

Gæsten er velkommen til at deltage i Bornholms Kajakklubs arrangementer efter aftale med arrangøren.

 

8. Prøvetur.

Nærværende regler angiver, hvorledes man håndterer situationen: "at invitere

en interesseret person på en prøvetur". Denne person er begynder/uøvet!

Stk. 1. Bornholms Kajakklub er gerne vært for ”en prøvetur” så længe dette foregår under betryggende og forsvarlige forhold.

Stk. 2. En prøvetur skal foregår i beskyttet farvand max. 50 m fra kysten eller i svømmehal.

Stk. 3. Prøveturen skal ledsages af instruktør eller frigivet medlem over 18 år.

Stk. 4. Enkeltstående arrangementer skal aftales og godkendes af en fra bestyrelsen før gennemførelse.

Nærværende sikkerheds bestemmelse er vedtaget af Generalforsamlingen, den 20. februar 2017