Tilmelding Bornholm Rundt i kajak

Herunder kan du tilmelde dig til Bornholm Rundt i Havkajak 2019. Prisen 1.200 kr. Pengene skal indbetales til Nordea konto 0650- 8977 415 986 Mærk. BRH og dit navn. Eller på Mobil Pay på nr. 33745 med kommentaren BRH og dit navn

Tilmelding
Hvis du ikke er med i en klub skal denne ikke udfyldes.
Her skal du vælge om du vil være i 5 km, 6 km eller 7 km Gruppen
Her skal du vælge hvad du vil have at drikke på Raghammer
Her skal du skrive hvis du har allegier eller andet vi skal tage hensyn til.
Her skal du afkrydse om du har/skal have kajak med på trailer, uanset om du er selskrevet til en plads